top of page

Bereavement Payment i pozostałe benefity

 

 
 
 
 
Zbliżenie pocieszające dłonie

Śmierć partnera, bliskiego przyjaciela lub krewnego jest bardzo trudna. Może to być jeszcze trudniejsze, jeśli musisz teraz żyć z niższych dochodów. Pomoc, o którą możesz się ubiegać, zależy od Twojego związku z osobą, która zmarła, oraz od tego, czy byłeś w związku małżeńskim, partnerskim czy też mieszkaliście razem. 

Jeśli byliście małżeństwem lub jako

civil partnership

Świadczenia z tytułu śmierci przysługują osobom, których mąż, żona lub partner życiowy zmarł. To, jakie świadczenia i ile się kwalifikujesz, będzie zależeć od:

 • Twojego wieku

 • czy masz dzieci na utrzymaniu

 • czy osoba, która zmarła, zapłaciła wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne w trakcie swojego życia zawodowego.

Jeśli Ty i Twój współmałżonek lub partner cywilny byliście uprawnieni do ubiegania się o zasiłek małżeński w dowolnym momencie od kwietnia 2015 r., ale nie złożyliście wniosku przed śmiercią, teraz możesz ubiegać się o nieuregulowane płatności o wartości do czterech lat wstecz.

Las

Bereavement Support Payment

 
Kompozycja kwiatowa

zastępuje Bereavement Allowance, Widowed Parent’s Allowance oraz Bereavement Payment.

Świadczenie jest wypłacane według jednej z dwóch stawek, w zależności od tego, czy odpowiadasz za dzieci.

Musisz być w wieku poniżej emerytury państwowej, aby ubiegać się o Bereavement Support Payment.

Twój współmałżonek lub partner musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne przez co najmniej 25 tygodni w trakcie swojego życia zawodowego, abyś mógł się kwalifikować. Jeśli twój mąż, żona lub partner zmarł z powodu wypadku przy pracy, ich składki na ubezpieczenie społeczne mogą nie mieć znaczenia.

Płatność alimentacyjna w żałobie jest wypłacana tylko przez 18 miesięcy od daty śmierci współmałżonka lub partnera cywilnego. Dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć utraty pieniędzy.

Wysokość zasiłku: 

 

Wyższa stawka
Wypłacane kobietom w ciąży lub osobom uprawnionym do zasiłku na dziecko.

W 2021/22 dostaniesz:

 • miesięczna płatność w wysokości 350 funtów przez 18 miesięcy po śmierci

 • jednorazowa płatność w wysokości 3500 funtów w pierwszym miesiącu

Standardowa stawka
Dla wszystkich innych.

W 2021/22 dostaniesz:

 • miesięczna płatność w wysokości 100 funtów przez 18 miesięcy

 • jednorazowa płatność w wysokości 2500 funtów w pierwszym miesiącu.

Możesz również kwalifikować się do ubiegania się o inne zasiłki o niskich dochodach w celu uzupełnienia swoich dochodów, takie jak ulgi podatkowe, zasiłek mieszkaniowy, ulga na podatek lokalny lub Universal Credit.

Upewnij się, że złożysz wniosek w ciągu trzech miesięcy od śmierci współmałżonka lub partnera cywilnego, w przeciwnym razie możesz stracić część swoich płatności.

Zadzwoń na Bereavement Service helpline  lub odbierz formularz w lokalnym JobCentre Plus

Berevement benefits dla par mieszkających razem

 

Nie możesz ubiegać się o zasiłek żałobny, jeśli mieszkaliście razem, ale nie byliście w związku małżeńskim ani partnerskim.

Ale po śmierci partnera możesz spróbować ubiegać się o Universal Credit, jeśli teraz żyjesz z niskimi dochodami.

Funeral Expenses Payment

Jeśli masz niskie dochody i masz problemy z opłaceniem pogrzebu swojego partnera, bliskiego przyjaciela lub krewnego, możesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Jeśli zmarła osoba zostawiła pieniądze, zazwyczaj będziesz musiał spłacić kwotę otrzymaną w ramach programu Funeral Payments.

Kwota, którą otrzymasz, zależy od Twoich okoliczności i relacji z osobą, która zmarła. Ale może to być do £1000 na koszty pogrzebu, plus opłaty na pokrycie kosztów takich rzeczy, jak opłaty za pogrzeb lub kremację.

Wszystkie informacje oraz treści zawarte w niniejszym artykule zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

 • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

 • decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym artykule;

 • zawartość innych stron stanowiących materiały źródłowe niniejszego artykułu;

 • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem niniejszego artykułu.

   

Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułu ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje w nim zawarte. Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone w artykule nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty.

Kwiaty-świece-Funeral
bottom of page