top of page

Dziedziczenie bez testamentu w UK

 

Szczęśliwa rodzina ze zwierzętami

Kiedy dana osoba umiera bez pozostawienia ważnej woli, jej własność (majątek) musi zostać podzielona zgodnie z pewnymi zasadami. Są to tak zwane zasady intestacji.

Osoba, która umiera bez pozostawienia testamentu, nazywana jest osobą intestowaną. Tylko małżonkowie lub partnerzy cywilni oraz niektórzy inni bliscy krewni mogą dziedziczyć zgodnie z zasadami intestacji.

 

Jeśli ktoś sporządza testament, ale nie jest on prawnie ważny, zasady intestacji decydują o sposobie podziału spadku, a nie życzeniach wyrażonych w testamencie.

Związki małżeńskie oraz cywilno prawne

Żonaci partnerzy lub partnerzy cywilno- prawni dziedziczą zgodnie z zasadami intestacji tylko wtedy, gdy faktycznie są małżeństwem lub związkiem partnerskim w chwili śmierci. Jeśli więc jesteś rozwiedziony lub związek partnerski został prawnie rozwiązany, nie możesz dziedziczyć na podstawie zasad intestacji.

Partnerzy, którzy są w nieformalnej separacji, mogą nadal dziedziczyć zgodnie z zasadami intestacji. Jednak związki kohabitacyjne - w których partnerzy mieszkają razem (czasami mylnie nazywani partnerami „common law”), którzy nie byli małżeństwem ani związkiem partnerskim, nie mogą dziedziczyć zgodnie z zasadami intestacji.

Jeśli pozostaną przy życiu dzieci, wnuki lub prawnuki osoby zmarłej, a majątek zostanie wyceniony na ponad 250 000 funtów, partner odziedziczy:

 • wszystkie mienie osobiste i mienie osoby, która zmarła, oraz

 • pierwsze 250 000 GBP majątku oraz

 • połowa pozostałego majątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

Jeśli nie ma ocalałych dzieci, wnuków ani prawnuków, partner odziedziczy:

 • wszystkie mienie osobiste i mienie osoby, która zmarła oraz

 • cały majątek wraz z odsetkami od daty śmierci.

Pary wspólnie posiadające dom.

Istnieją dwa różne sposoby wspólnego posiadania domu. Są to beneficial joint tenancies i tenancies in common.

Jeśli partnerzy byli beneficial joint tenancies w chwili śmierci, kiedy pierwszy partner umiera, pozostały przy życiu partner automatycznie odziedziczy udział drugiego partnera w nieruchomości. Jeśli jednak partnerzy są tenancies in common, pozostały przy życiu partner nie dziedziczy automatycznie udziału drugiej osoby.

Pary mogą również posiadać wspólne konta bankowe lub konta w kasach oszczędnościowo-budowlane. Jeśli jeden umrze, drugi partner automatycznie odziedziczy całość pieniędzy.  

Materiał opracowany na podstawie:

https://www.citizensadvice.org.uk/family/death-and-wills/who-can-inherit-if-there-is-no-will-the-rules-of-intestacy/

Tekst: S. Minkina

 

para tulenie

Anna była w związku partnerskim z Markiem. Adoptowali córkę o imieniu Julia. Anna zmarła bez pozostawienia testamentu.

Jej majątek wart jest 450 000 funtów. Po tym, jak Marek odziedziczy swój udział w wysokości 250 000 GBP, pozostała część majątku jest warta 200 000 GBP. Marek może mieć połowę tego - 100 000 £.

gotowanie para

Tomasz i Ewa są małżeństwem. Są właścicielami mieszkania jako beneficial joint tenants. Mają dziecko o imieniu Zosia. Tomasz umiera, pozostawiając wspólne mieszkanie o wartości 300 000 funtów i 50 000 funtów akcji we własnym imieniu. Mieszkanie automatycznie przechodzi do Ewy. Pozostawia to majątek w wysokości 50 000 £, który również trafia do Ewy, ponieważ jest wart mniej niż 250 000 £. Zosia niczego nie dziedziczy.

Gdyby Tomasz był właścicielem mieszkania tylko w jego imieniu, jego majątek byłby warty 350 000 funtów. Zostałby on podzielony zgodnie z zasadami intestacji, czyli Ewa otrzymałaby pierwsze 250 000 funtów. Pozostawia to majątek w wysokości 100 000 £. Ewa dostanie 50 000 £, a Zosia pozostałe 50 000 £.

TABELA DZIEDZICZENIA: 

0001.jpg

Wszystkie informacje oraz treści zawarte w niniejszym artykule zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

 • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

 • decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym artykule;

 • zawartość innych stron stanowiących materiały źródłowe niniejszego artykułu;

 • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem niniejszego artykułu.

   

Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułu ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje w nim zawarte. Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone w artykule nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty.

bottom of page