top of page

Testament w UK czyli WILL

 

CZYM JEST TESTAMEN?

Podpis

Słowo testament pochodzi od łacińskiego testamentum, oznaczającego „sporządzone przy świadkach”. Jest to dokument w którym określasz jak Twój majątek powinien zostać rozdzielony po Twojej śmierci a także , co bardzo istotne kto przejmie opiekę nad Twoimi małoletnimi dziećmi kiedy już Ciebie z nimi nie będzie. Również jeśli chcesz przekazać część swojego majątku partnerowi z którym nie jesteś w związku małżeńskim możesz właśnie taką wolę wyrazić w testamencie. 

Co prawda posiadanie testamentu nie jest prawnym wymogiem natomiast pozwala między innymi skrócić procedury spadkowe ( z kilku lat do kilku miesięcy)

TWOJA WOLA POWINNA OKREŚLAĆ:

 • do kogo i w jakich proporcjach trafi Twój majątek

 • kto powinien opiekować się Twoimi dziećmi w wieku poniżej 18 lat

 • kto uporządkuje Twoją posiadłość i spełni Twoje życzenia po Twojej śmierci ( kto będzie pełnił rolę executor'a)

 • co się stanie, jeśli ludzie, którym chcesz przekazać swój majątek, umrą przed Tobą

 • jeśli jesteś w związku nieformalnym - w jaki sposób chcesz zabezpieczyć przyszłość swojego partnera gdy Ciebie zabraknie ( Pamiętaj, że partnerzy, którzy nie byli w związku małżeńskim nie otrzymają nic, jeśli nie zapewnimy im tego w testamencie. )

 • kto przejmie Twoje obowiązki lub udziały w firmie którą Tworzysz

 • jeśli spadek ma być przekazany na cele charytatywne - dokładnie do jakiej organizacji ma trafić

 • Twoje specjalne życzenia co dotyczące pogrzebu

Spacer Rodzina na plaży

ROLE W TESTAMENCIE

Testator: to Ty, twórca woli

ExecutorsSą to osoby, którym powierzasz realizację swoich życzeń i podejmowanie decyzji dotyczących twojego majątku, kiedy Ciebie już nie będzie. Zalecamy rozważenie kilku punktów przy wyznaczaniu swoich wykonawców:

 • Twój wykonawca powinien być mniej więcej w tym samym wieku co ty lub młodszy, aby mieć pewność, że ograniczysz możliwości jego śmierci przed tobą. W tym celu zalecamy rodzeństwo, partnerów, dzieci i przyjaciół. Korzystanie z rodziców jest ryzykownym posunięciem, ponieważ są bardziej prawdopodobne, że ich śmierć nastąpi przed Twoją.

 • Rozważ wybór wykonawców rezerwowych

 • Wskazana jest wcześniejsza rozmowa z wykonawcami, poinformowanie ich, że zostali wybrani, a także poinformowanie ich o Twoich zamiarach. W ten sposób są przygotowani do działania, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Jeśli nie jesteś pewien swoich obowiązków wykonawców, przeczytaj nasz przewodnik.

 • Wykonawca jest odpowiedzialny za załatwianie twoich wszystkich spraw i spełnianie życzeń zapisanych w testamencie, dlatego ważne jest, aby była to osoba, której ufasz.

 • Wykonawca może być beneficjentem testamentu, ale musi mieć ukończone 18 lat.

Beneficiaries:To osoby, którym przekazujesz swój majątek. Składając testament, będziesz mieć pełną kontrolę nad tym, komu zostawiasz swoje aktywa. W przypadku beneficjentów w wieku poniżej 18 lat masz prawo decydować, kiedy chcesz, aby mogli przejąć spadek.

Opiekun małoletnich dzieci: jeśli jesteś rodzicem któregokolwiek z dzieci poniżej 18, powinieneś określić, kto będzie się nimi opiekował kiedy już nie będzie. Musi być osobą dorosłą (w wieku powyżej 18 lat). Sugerujemy aby przy wyborze opiekunów dla dzieci kierować się podobnymi kryteriami jak przy wyborze Wykonawców woli. 

Jeśli posiadasz zwierzęta domowe, możesz również wyznaczyć opiekuna zwierząt domowych, aby opiekował się nimi po Twojej śmierci.

For a will to be considered valid, it must be signed by you in the presence of two witnesses - their signatures are also necessary because it is the witnesses who certify that you are an adult, fully aware of the content and arrangements contained in the will and sign it voluntarily.

- without compulsion.

The witness should be an adult who will not be the beneficiary or executor of the will. Guardian of minor children.
 

W I L L S  -  T Y P E S

"CT" is particularly concerned with your wishes regarding your minor children. Applicable inheritance law says your children will receive whatever you inherit from on their 18th birthday. You as a parent may find that they will not yet be mature and responsible enough to have large sums of money or real estate. "CT" has 3 main functions, the first is it allows
change the age of disposing of the inheritance to any period up to 25 years of age, and secondly, it allows you to transfer or dispose of the estate under the control of a trusted person of your choice "Trustees" and, above all, it allows you to establish legal guardians for your children if you were missing.

CHILDREN'S TRUST

SINGLE WILL

"SW" jest specjalnie dla Ciebie indywidualnie przygotowanym Testamentem w którym rozporządzasz swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci, czyli wskazujesz jaka jest Twoja wola co do tego, kto i w jakich częściach powinien odziedziczyć Twój majątek.  

MIRROR WILL

"MW" Jest dedykowany  dla par. Są to dwa odrębne Testamenty, które określają te same życzenia w Waszych indywidualnych testamentach, więc mąż, żona lub partner posiadają niemal identyczne lub podobne Wills, stąd używa się określenia "lustro".  Jeden Testament  jest podpisany przez jednego z małżonków/ partnerów, a druga przez drugiego małżonka/ partnera. Te dwa testamenty w zasadzie odzwierciedlają to, co mówi drugi. 

"PPT" Głównym problemem dla wielu osób jest to, że ich dom może służyć do finansowania kosztów opieki w późniejszym życiu. Może się tak zdarzyć, jeśli właśnie sporządziłeś ze swoim partnerem Mirror Will. Przy pierwszej śmierci Twój dom zostanie przejęty przez osobę, która przeżyła - w sytuacji gdy osoba, która przeżyła, ze względu np. na swój stan zdrowia przechodzi pod Opiekę Państwa i jeśli żadne inne aktywa ( dochody, oszczędności, pomoc ze strony rodziny ) nie są dostępne na pokrycie kosztów opieki, władze lokalne mogą zażądać sprzedaży nieruchomości. Trust ochrony mienia (PPT) może pomóc w zabezpieczeniu domu i zapewnić jego przekazanie osobom, na których Ci zależy.

PROTECTED PROPERTY

TRUST

" LPA"  - Trwałe pełnomocnictwo to dokument prawny, który pozwala Ci wyznaczyć jedną lub więcej osób (znanych jako "attorneys"), aby pomóc ci podejmować decyzje lub podejmować decyzje w twoim imieniu. Daje to większą kontrolę nad tym, co stanie się z Tobą, jeśli będziesz miał wypadek lub choroba spowoduje że nie będziesz mógł samodzielnie podejmować decyzji ( Twoja percepcja i zdolność do decydowania o sobie będą ograniczone). Nie musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii ani być obywatelem brytyjskim. 

LASTING POWER OF
ATTORNEY

E S T A M E N T Y - KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA W PRZYPADKU BRAKU TESTAMENTU 

 na podstawie aktu parlamentu Law of Intestacy z 1925 roku:


1. Małżonek
2. Dzieci, jeśli dzieci zmarły to ich dzieci
3. Rodzice
4. Bracia i siostry "pełnej krwi", jeśli nie żyją - ich dzieci
5. Bracia i siostry przyrodnie, mający jednego wspólnego rodzica ze zmarłym lub jeśli nie żyją, ich dzieci.
6. Dziadkowie
7. Wujowie i ciotki "pełnej krwi" lub jeśli nie żyją - ich dzieci
8. Wujowie i ciotki przyrodnie lub jeśli nie żyją - ich dzieci.
9. W przypadku braku powyższych lub niemożliwości ich znalezienia, majątek przepadnie na rzecz Państwa - Korony (Crown).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dziedziczenia bez testamentu wybierz zakładkę:

 

https://www.finansewuk.com/dziedziczeniebeztestamentuwuk

Klienci ( którzy skorzystali z mortgage lub ubezpieczenia ) otrzymują opłacony przez nas Voucher 

o wartości £130.00 na Will - Testament, przygotowany przez prawników specjalizujących

się w prawie spadkowym Wielkiej Brytanii,

w którym możesz określić nie tylko jak chcesz dysponować swoim majątkiem ale również ustalić prawnych opiekunów dla Twoich dzieci w razie Twojej śmierci. 

Jeśli zależy Ci na testamencie jako indywidualnej usłudze wówczas zamiast £130.00  

za przygotowanie testamentu zapłacisz jedynie £100.00

Wszystkie informacje oraz treści zawarte w niniejszym artykule zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor oraz finansewuk.com nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

 • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

 • decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym artykule;

 • zawartość innych stron stanowiących materiały źródłowe niniejszego artykułu;

 • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem niniejszego artykułu.

   

Autor oraz finansewuk.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułu ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje w nim zawarte. Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone w artykule nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty.

bottom of page