top of page

Czym jest podatek od spadków IHT?

 

 
Buchalter

IHT to podatek płacony po śmierci. Wysokość należnego podatku IHT zależy od całkowitej wartości majątku zmarłego (nieruchomości, pieniądze i aktywa osoby zmarłej). 

The Nil Rate Band

Ten próg, powyżej którego należy zapłacić IHT, nazywa się pasmem stawki zerowej (NRB) i wynosi obecnie 325 000 GBP. Jeżeli całkowita wartość spadku jest poniżej tego progu (co należy uwzględnić po odliczeniu wszystkich długów i innych zobowiązań), wówczas nie będzie należny podatek od spadków.

Jeśli wartość twojego majątku przekracza NRB, część twojego majątku powyżej progu może podlegać opodatkowaniu według stawki 40%.

Na przykład: jeśli Twoja posiadłość jest warta 575 000 GBP, a próg IHT wynosi 325 000 GBP, naliczony podatek wyniesie 250 000 GBP (575 000 GBP - 325 000 GBP). Podatek wyniósłby 100 000 GBP (40% z 250 000 GBP).

Raporty o dochodach z podatków
Legalne małżeństwo

The Residence Nil Rate Band (RNRB)

Przedział stawki zerowej za RNRB lub dodatek mieszkaniowy jest obecnie ustalony na 175 000 GBP, ale będzie stopniowo wzrastał zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych. Jest to w zasadzie dodatkowa ulga podatkowa, o którą można się ubiegać, gdy zmarły przekazał dom swoim dzieciom (w tym adoptowanym, przybranym lub pasierbicom) lub wnukom.

Tam, gdzie ma zastosowanie RNRB, próg, powyżej którego należny jest podatek IHT, może zostać zwiększony nawet do 500 000 GBP (325 000 + 175 000). Chociaż dostępność i zastosowanie RNRB mogą być złożone i obowiązują różne zasady i warunki.

 

The Nil Rate Band - są zbywalne

Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, a twój majątek jest wart mniej niż próg, każdy niewykorzystany próg może zostać dodany do progu twojego małżonka lub partnera po śmierci, ponieważ pary mogą przenieść niewykorzystane NRB po śmierci pierwszej osoby na osobę, która przeżyła . Również tam, gdzie aktywa są pozostawione tylko zwolnionym beneficjentom, NRB pozostanie niewykorzystana, skutecznie podwajając kwotę NRB dostępną dla współmałżonka.

 

 

Reliefs and exemptions

Dostępnych jest wiele zwolnień i ulg, z których najważniejsze to zasady dotyczące „exempt beneficiaries”, takich jak współmałżonek, partner i organizacje charytatywne. Krótko mówiąc, możesz wręczać prezenty w trakcie swojego życia i/lub po śmierci tym zwolnionym beneficjentom bez konieczności płacenia IHT jednak sugerujemy aby wcześniej skonsultować się z prawnikiem.

 

Więcej informacji na temat IHT możesz znaleźć na  stronie: 

https://www.gov.uk/inheritance-tax

Wszystkie informacje oraz treści zawarte w niniejszym artykule zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

  • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

  • decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym artykule;

  • zawartość innych stron stanowiących materiały źródłowe niniejszego artykułu;

  • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem niniejszego artykułu.

     

Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułu ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje w nim zawarte. Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone w artykule nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty.

bottom of page