top of page

UBEZPIECZENIE

NA ŻYCIE - POLISY ŁĄCZONE

„Wspólna” polisa ubezpieczenia na życie obejmuje dwa życia, co wydaje się oczywiste, ale ważne jest, aby pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa zwykle działa na zasadzie „pierwszej śmierci”. Oznacza to, że wybrana kwota ubezpieczenia jest wypłacana, jeśli pierwsza osoba umrze w trakcie trwania polisy, po której polisa wygasa. Jest to kluczowa kwestia dotycząca wspólnego ubezpieczenia na życie: polisa wypłaca się tylko raz, pozostawiając partnera pozostającego bez ochrony w ramach tej polisy.

Para zakochanych

Kiedy polisa będzie wypłacona? 

w zależności jak będzie skonfigurowana:

 

 • jeśli śmierć nastąpi z przyczyn naturalnych                   (np. choroba lub wiek) ​

 • jeśli śmierć będzie wynikiem wypadku

 • jeśli zostanie u jednego z ubezpieczonych zdiagnozowana choroba terminalna 

 • w przypadku samobójstwa po 12 lub 24 miesiącach trwania polisy - w zależności od ubezpieczyciela

 

Polisa zostanie wypłacona w sytuacji gdy śmierć nastąpi  w okresie trwania polisy. 

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia? 

 • Okres  ubezpieczenia zastanów się czy polisa ma być np. zabezpieczeniem

  • Twoich dzieci​ do określonego ich wieku? np. kiedy uznasz, że dziecko się usamodzielni; 

  • zabezpieczeniem dla Twojego partnera,

  • pokryciem kosztów pogrzebu 

  • spłatę długoterminowych zobowiązań

 • Suma zabezpieczeni​a - czy ubezpieczenie ma pomóc najbliższym

  • spłatę zaciągniętych pożyczek lub kredytów typu mortgage,

  • ma zapewnić Twoim dzieciom pokrycie kosztów edukacji,

  • zakup nieruchomości

  • stanowić zabezpieczenie finansowe w sytuacji kiedy Ciebie zabraknie​​

 • Składka - Twoja sytuacja finansowa również ma wpływ na to jakie zabezpieczenie możemy Ci zaproponować

  • uwzględnij swoje wydatki ​oraz ewentualność wystąpienia sytuacji niespodziewanych

  • przeanalizuj swój budżet pod kątem wolnych środków

  • nasz doradca przygotuje dla Ciebie propozycje dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych

 

Wymagania:

 • minimum 16 lat 

 • pobyt w UK minimum 6 miesięcy

 • konto w banku w Wielkiej Brytanii 

 • maksymalny wiek przystąpienia do polisy to 89 lat. 

Polisa zawierana jest na ściśle określony okres lecz nie mniejszy niż rok i nie dłuższy niż 50 lat.

Składki płacone mogą być opłacane miesięcznie lub rocznie.

 

para tulenie

Do podstawowej ochrony często oferowane są świadczenia dodatkowe jak: 

 • świadczenia wynikające ze śmierci dzieci,

 • możliwość wprowadzania zmian w polisie z uwagi na zmieniającą się nasza sytuacje rodzinna lub zawodową, 

 •  ubezpieczenie wypadkowe (złamana)

 • różne programy partnerskie oferujące zniżki związane z aktywnością fizyczną, zdrowym odżywianiem czy zdrowym trybem życia. 

 • polisę możesz połączyć z ubezpieczeniem od chorób krytycznych. 

Para w kuchni

 

Co wpływa na wysokość składki?

 • w polisach łączonych zazwyczaj - wiek osoby starszej

 • stan zdrowia i przebyte choroby - obojga partnerów

 • suma ubezpieczenia 

 • okres trwania polisy 

 • tryb życia ( np. sporty ekstremalne, zawód wysokiego ryzyka) 

* choroba terminalna definiowana jest  jako stan zdrowia, potwierdzony opinią medyczną, rokujący przeżyciem do 12 miesięcy oraz w przypadku firmy Guardian stwierdzeniem nowotworu stadium 4, choroba neuronu ruchowego, Zespół Parkinsona-plus, Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Aby dobrać najkorzystniejszą polisę

uwzględniającą Twoje potrzeby umów się na spotkanie z naszym doradcą.

bottom of page