top of page

PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej jest produktem ubezpieczeniowym dla właścicieli firm. Zabezpieczą Cię przed roszczeniami pracowników, klientów, partnerów, inwestorów i wszelkich osób trzecich. Chroni Ciebie i Twój biznes przed ponoszeniem kosztów sądowych lub rekompensaty za utratę zdrowia lub mienia twoich klientów, osób trzecich narażonych na uszczerbek w wyniku błędów popełnionych przez Ciebie lub twoich pracowników.

 • Szary LinkedIn Icon
Mężczyzn w zgromadzeniu

Co pokrywa Public Liability?

Jeżeli w wyniku działalności Twojej lub Twojego biznesu osoby trzecie, tzw. „third parties” poniosły szkody na mieniu lub zdrowiu, public liability jest w stanie pokryć następujące roszczenia:

 • pokrycie kosztów sądowych.

 • pokrycie roszczeń odszkodowawczych wniesionych przeciwko Twojej firmie

 • naprawa uszkodzonego mienia,

 • wypłata rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu,

 • obejmuje to również koszty leczenia i koszty transportu poniesione przez NHS, jeśli zażądają tej kwoty od firmy po wypadku.

 

Dla kogo Public Liability

Ubezpieczenie public liability jest ubezpieczeniem opcjonalnym i nie jest ono wymagane prawnie. 

Natomiast przy wielu kontraktach możemy znaleźć klauzule zobowiązujące nas do posiadania takiego ubezpieczenia i na określonym poziomie. W rzeczywistości public liability jest potrzebne przy każdym rodzaju biznesu, szczególnie który wymaga kontaktu z klientem, dostawcą, lub mieniem wymienionych osób.

Do najczęściej spotykanych zawodów, które wymagają takiego ubezpieczenia należą:

 • budowlańcy,

 • elektrycy,

 • hydraulicy,

 • mechanicy,

 • firmy sprzątające lub osoby samozatrudnione przy takich usługach,

 • właściciele sklepów,

 • właściciele pubów,

 • wszystkie inne zawody lub biznesy, które wymagają kontaktu z klientem, gdzie prowadzimy własną działalność lub jesteśmy samozatrudnieni.

 

W zależności od rodzaju biznesu, który wykonujesz public liability insurance może mieć zakres nawet do 10 milionów.

Czego nie pokrywa Public Liability

 • Public liability nie pokrywa szkód na mieniu Twojej firmy oraz uszczerbku na zdrowiu Twoich pracowników.

 • Nie chroni Cię również, jeśli jesteś pozwany przez pracownika - który jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności pracodawcy, co jest wymogiem prawnym, jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż jedną inną osobę

Młodzi przedsiębiorcy

Co wpływa na koszt Public Liability Insurance? 

Wysokość Twojej składki jest uzależniona od rodzaj prowadzonej działalności, Twoich obrotów, ilości zatrudnionych, ewentualnych wcześniejszych wypłat i oczywiście limitu ubezpieczenia.

Tekst: P. Kowalczyk

Aby dobrać najkorzystniejszą polisę

uwzględniającą Twoje potrzeby umów się na spotkanie z naszym doradcą.

bottom of page