top of page

Gdzie przechowywać mój testament?

 

antyczny bezpieczne

W celu uzyskania Grant of Probate Twoi Wykonawcy będą musieli przedstawić oryginał testamentu w rejestrze spadkowym, kopia nie będzie wystarczająca.

 

Dlatego niezwykle ważne jest, aby Twoja Wola była bezpieczna.

Istnieje kilka opcji zapewniających, że oryginalna wola zostanie odnaleziona wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna

Jakie masz możliwości? 

Możesz przechowywać oryginalny dokument w Probate Registry.

Za tę usługę należy uiścić opłatę, a jeśli chcesz przejrzeć testament i wprowadzić zmiany, będziesz musiał uzyskać do niego dostęp, wypełniając formularz i postępując zgodnie z określoną procedurą, niektórzy uważają, że jest to powolny proces

Możesz przechowywać swój testament w sejfie w banku- skrzynce depozytowej, prawdopodobnie byłaby to najdroższa opcja, a obecnie niewiele banków oferuje tę usługę. Innym istotnym problemem jest to, że po Twojej śmierci, aby uwolnić zawartość skrytki, bank będzie wymagał dowodu upoważnienia egzekutora do dostępu do skrytki depozytowej, a ponieważ testament jest w tej skrytce, egzekutorzy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.

Wiele osób decyduje się na przechowywanie testamentu w firmie, która go wyprodukowała, nie zawsze jest to możliwe, ale tam, gdzie to możliwe, konkurencyjne opłaty i elastyczny dostęp sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja. Ponadto niektóre firmy oferują bezpłatne aktualizacje przechowywanych dokumentów, co zapewnia jeszcze większą wygodę.

Możesz również przechowywać oryginał w domu 

Mężczyzna podpisujący
Szafki z kluczami

Cokolwiek zdecydujesz, zawsze dobrą praktyką jest poinformowanie Wykonawców, że sporządziłeś testament i gdzie przechowywany jest oryginał.

Wszystkie informacje oraz treści zawarte w niniejszym artykule zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

  • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

  • decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym artykule;

  • zawartość innych stron stanowiących materiały źródłowe niniejszego artykułu;

  • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem niniejszego artykułu.

     

Autor oraz Balltica Consulting Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułu ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje w nim zawarte. Treści zawarte w niniejszym artykule mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone w artykule nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani innej oferty.

bottom of page