top of page

Przyjdź na nasze wydarzenie

Dziękujemy za rejestrację na nasze wydarzenie. Do zobaczenia!

Autor przygotował wszystkie informacje i treści zawarte w tych artykułach w dobrej wierze oraz ze szczególną starannością i rzetelnością. Jednak autor i balltica.com nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność przekazywanych informacji i opinii;

decyzje podejmowane przez Użytkowników oraz skutki korzystania z informacji zawartych w niniejszym artykule;  zawartość innych stron, które stanowią materiał źródłowy tego artykułu;

bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku czynności związanych z korzystaniem z niniejszego artykułu.

 

Autor i balltica.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z korzystaniem z artykułów ani za prawidłowość decyzji podjętych na podstawie zawartych w nich informacji. Treść tych artykułów jest podana wyłącznie w celach informacyjnych.  Informacje zawarte w artykułach nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, usług ani żadnej innej oferty.

bottom of page